Wat kan de LAP voor u betekenen?

De Landbouw Adviespool (LAP) is begin 2021 opgestart, het is een initiatief van de provinsje Fryslân in samenwerking met Living Lab Fryslân.

We merken dat steeds meer individuele / groepen boeren stappen richting natuurinclusieve landbouw willen maken, maar het hierbij vaak aan specifieke kennis ontbreekt. Deze kennis kan de LAP leveren.

De LAP is een pool met onafhankelijke adviseurs die met de vraagsteller meedenkt en advies verleent en kan rechtstreeks benaderd worden door boeren, deelnemers in gebiedsprocessen,  collectieven etc. De opgedane kennis wordt vervolgens (anoniem) met een breder publiek gedeeld, zodat we met z’n allen leren en stappen voorwaarts komen. Afhankelijk van de omvang van de vraag wordt een deel van de advieskosten vergoed.

Er zijn inmiddels 30 adviseurs aangehaakt die elk vanuit hun eigen expertise onafhankelijk advies kunnen geven.

Nieuws

Cases

Testimonials

‘Ik ben heel tevreden over de LAP. Er werd snel gereageerd nadat ik mijn vraag had ingediend, ze pakten snel en serieus de weg naar een antwoord op. Mocht ik de volgende keer weer een vraag omtrent een bepaald thema hebben, dan meld ik me weer bij de LAP’.

‘Zonder de LAP had ik niet van deze mogelijkheid af geweten. Ik heb hernieuwde kennis opgedaan, ik ben doorverwezen naar mogelijkheden waarmee wij verder kunnen. Er wordt nu aan een mogelijke oplossing gewerkt, dus er zit weer beweging in dit vraagstuk en daar zijn mijn vrouw en ik blij mee. Ik heb de LAP, in combinatie met LLF, ervaren als een waardevolle bron van kennis.’

‘Baat het niet, het schaadt ook niet’, met dat idee diende ik de vraag bij de LAP in. Ik wil namelijk mijn stal natuurinclusief uitbreiden zodat ik blijf voldoen aan het keurmerk Beter Leven.

De adviseur heeft mij de oplossing aangereikt voor één van mijn deelvragen. Op dit onderwerp kan ik nu verder. De samenwerking verliep vlot en professioneel.

Door advies van een expert zijn we tot een meerjarenplan (op maat) gekomen voor kruidenmengsels. De adviseur attendeerde mij op kruiden waar ik zelf niet aan gedacht had, hij heeft het uiteindelijke het mengsel samengesteld. Zelf heb ik de kruiden in de juiste samenstelling met elkaar vermengd. In de droogteperiodes blijven de ingezaaide graslanden nu langer groen t.o.v. andere grasweides. Fijn om op deze manier mijn eigen kennis te vergroten!