Artikelen door

Volop aanvragen voor advies

De Landbouw Adviespool is volop in actie. Sinds de zomer hebben we 15 – 20 vragen om advies ontvangen. Aan 8 vragenstellers zijn adviseurs gekoppeld en een aantal vragen kunnen we zelf beantwoorden, zonder daar expliciet een specialist aan te koppelen. Door ons uitgebreide netwerk en eigen kennis kunnen we een aantal vragen zonder experts […]

Hoe kan een grupstal de juiste waardering krijgen in de Kringloopwijzer en PlanetProof?

Na de Kenniscarrousel die we op 30 september jl. organiseerden, ontvingen wij meerdere verdiepende vragen aan onze Landbouw Adviespool. Eén van deze vragen had betrekking op de waardering van een grupstal in de Kringloopwijzer en PlanetProof. Boeren kunnen deze emissiearme stallen niet juist kwijt in deze monitors, ze hebben alleen de mogelijkheid om de stal […]

Fryslân helpt boeren met nieuw kennisnetwerk

Friese boeren kunnen binnenkort met hun bedrijfsspecifieke kennisvragen over natuurinclusieve kringlooplandbouw terecht bij de Landbouwadviespool (LAP). De pool is een netwerk van onafhankelijke, niet-commerciële adviseurs die Friese boeren op hun erf helpt. Hiermee sluit Fryslân aan bij initiatieven vanuit LNV om kennis over verschillende aspecten van natuurinclusieve landbouw op het boerenerf te brengen. Living Lab […]