Artikelen door

Brûsplakbijeenkomst Natuurinclusieve (ver)pacht

‘Grond speelt een sleutelrol in de transitie naar natuurinclusieve landbouw’. Gelukkig zien we steeds meer partijen die welwillend staan ten opzichte van natuurinclusieve landbouw (NIL). Kun je dit ook vertalen in pachtvoorwaarden? Welke verschillende mogelijkheden zijn er om meer natuurinclusieve voorwaarden toe te passen die zowel voor de pachter als verpachter goed werkbaar en renderend […]

Video’s ter promotie van de Landbouw Adviespool

‘Wat is de Landbouw Adviespool (LAP) precies’? ‘Wat kan ik daar verwachten’? ‘Is het gratis’? ‘Op welke manier kan ik verder geholpen worden door contact te leggen met de LAP’? Bekendheid LAP We merken dat er nog steeds wel onduidelijkheid heerst rondom de LAP en onbekend maakt onbemind, vandaar dat we met een filmer op […]

Nieuwe openstelling Sabe-regeling op 4 april

Voor boeren en tuinders: Let op, op 4 april a.s. start er weer een openstelling van de Sabe-regeling. je kunt je voucher dan verzilveren bij BAS-erkende adviseurs.   Deze vouchers gaan meestal ‘als zoete broodjes over de toonbank’, wees er dus snel bij.   De Sabe regeling gaat open voor de volgende vouchers: – Adviesvouchers, […]

Presentatie LAP aan Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting Stiens

Afgelopen woensdagavond waren Landbouw Adviespoolcoördinator Martine Hijlkema en Anne Jansma, adviseur natuurinclusieve landbouw bij Living Lab Fryslân te gast bij de VVB in Stiens. Aan een groep van zo’n 25 agrariërs is uitleg gegeven over beide organisaties en waarvoor men zoal bij LAP en/of LLF kan aankloppen. Martine Martine heeft verteld over een aantal praktijkcasussen, […]

Visuele terugblik op 2021 en een kerstgroet van het team Living Lab Fryslân en Landbouw Adviespool

Net als voorgaande jaren werpen we ook aan het einde van dit jaar weer een visuele blik op het afgelopen seizoen. Er zijn weer vele fysieke en digitale bijeenkomsten georganiseerd, vele samenwerkingen tot stand gekomen en in verschillende vormen hebben we natuurinclusieve landbouw weten te stimuleren. Zowel grote als kleine veranderingen zien we in de […]

Brûsplakbijeenkomst: Efficiënt omgaan met stikstof

Nu de gasprijzen hoog zijn wordt het economisch nog interessanter om efficiënt met stikstof om te gaan. Wat zijn de sturingsmechanismen die je als melkveehouder hebt? Een aantal adviseurs van de Landbouw Adviespool praten u graag bij. Heeft u naderhand nog vragen? Meld het, dan koppelen we een adviseur aan u, die u verder helpt […]

Evaluatie Kenniscarrousel

Na de organisatie van de Kenniscarrousel natuurinclusieve landbouw op 30 september jl. hebben we de deelnemers een aantal vragen gesteld ter evaluatie van de organisatie, de kennissessies en de adviseurs. Graag delen we de inzichten met anderen, zodat meer partijen hier hun voordeel mee kunnen doen. Opmerkingen over de workshopbegeleiders De meeste begeleiders waren adviseurs […]

Nieuwe LAP-coördinator stelt zich voor

Sinds kort is het team van de LAP uitgebreid met Martine Hijlkema.  Gerrie Visser is in de afgelopen periode met name bezig geweest met het opbouwen van de LAP en het coördineren van de eerste koppelingen tussen vragenstellers en adviseurs.  Inmiddels zijn we in de uitvoeringsfase beland en neemt Martine het stokje van Gerrie over […]

Kenniscaroussel natuurinclusieve landbouw op 30 september

Al veel Friese boeren zetten stappen op weg naar een natuurinclusieve landbouw (NIL). We weten inmiddels dat de weg hiernaartoe niet altijd even makkelijk is. Een daadwerkelijke omslag in je bedrijfsvoering betekent en vergt nogal wat. Er komen veel nieuwe zaken en kennis bij kijken en nog niet alles is ‘proven technology’. Gelukkig staan boeren […]