Artikelen door

Voorbereiding bijeenkomst Landbouw Adviespool 1 jaar!

We zijn druk bezig met de voorbereiding van vanmiddag, dan is er nl. een excursie voor de 30 adviseurs van de Landbouw Adviespool. De LAP is 1 jaar actief en inmiddels hebben we al 40 cases in behandeling en/of afgerond. Dat mag gevierd worden! Vanmiddag gaan we met elkaar op excursie naar Gruttoland van boer […]

Presentatie aan afd. Agri van Rabobank

Vanochtend waren we uitgenodigd door de Rabobank om te vertellen over Living Lab en de Landbouw Adviespool. Collega Carla Boonstra en LAP-coördinator Martine Hijlkema deden het verhaal. Een dynamische bijeenkomst, waar we energie van kregen. Door goede vragen, veel interesse, mooie dialogen en het opdoen van nieuwe inzichten. Al het informatiemateriaal is meegenomen. Als de […]

Veldbijeenkomst op 1 juni in Eagum: Wat is natuurinclusieve landbouw?

Van de totale oppervlakte aan landbouwgrond wordt in Fryslân maar liefst 40% verpacht! Om meters te maken richting natuurinclusieve landbouw rijst de vraag: Kun je natuurinclusieve landbouw vertalen in pachtvoorwaarden? Om hier handen en voeten aan te geven, willen we eerst, in de praktijk, uitleggen en vooral ook laten zien wat natuurinclusieve landbouw is. I.s.m. provinsje […]

Brûsplakbijeenkomst Natuurinclusieve (ver)pacht

‘Grond speelt een sleutelrol in de transitie naar natuurinclusieve landbouw’. Gelukkig zien we steeds meer partijen die welwillend staan ten opzichte van natuurinclusieve landbouw (NIL). Kun je dit ook vertalen in pachtvoorwaarden? Welke verschillende mogelijkheden zijn er om meer natuurinclusieve voorwaarden toe te passen die zowel voor de pachter als verpachter goed werkbaar en renderend […]

Video’s ter promotie van de Landbouw Adviespool

‘Wat is de Landbouw Adviespool (LAP) precies’? ‘Wat kan ik daar verwachten’? ‘Is het gratis’? ‘Op welke manier kan ik verder geholpen worden door contact te leggen met de LAP’? Bekendheid LAP We merken dat er nog steeds wel onduidelijkheid heerst rondom de LAP en onbekend maakt onbemind, vandaar dat we met een filmer op […]

Nieuwe openstelling Sabe-regeling op 4 april

Voor boeren en tuinders: Let op, op 4 april a.s. start er weer een openstelling van de Sabe-regeling. je kunt je voucher dan verzilveren bij BAS-erkende adviseurs.   Deze vouchers gaan meestal ‘als zoete broodjes over de toonbank’, wees er dus snel bij.   De Sabe regeling gaat open voor de volgende vouchers: – Adviesvouchers, […]

Presentatie LAP aan Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting Stiens

Afgelopen woensdagavond waren Landbouw Adviespoolcoördinator Martine Hijlkema en Anne Jansma, adviseur natuurinclusieve landbouw bij Living Lab Fryslân te gast bij de VVB in Stiens. Aan een groep van zo’n 25 agrariërs is uitleg gegeven over beide organisaties en waarvoor men zoal bij LAP en/of LLF kan aankloppen. Martine Martine heeft verteld over een aantal praktijkcasussen, […]

Visuele terugblik op 2021 en een kerstgroet van het team Living Lab Fryslân en Landbouw Adviespool

Net als voorgaande jaren werpen we ook aan het einde van dit jaar weer een visuele blik op het afgelopen seizoen. Er zijn weer vele fysieke en digitale bijeenkomsten georganiseerd, vele samenwerkingen tot stand gekomen en in verschillende vormen hebben we natuurinclusieve landbouw weten te stimuleren. Zowel grote als kleine veranderingen zien we in de […]

Brûsplakbijeenkomst: Efficiënt omgaan met stikstof

Nu de gasprijzen hoog zijn wordt het economisch nog interessanter om efficiënt met stikstof om te gaan. Wat zijn de sturingsmechanismen die je als melkveehouder hebt? Een aantal adviseurs van de Landbouw Adviespool praten u graag bij. Heeft u naderhand nog vragen? Meld het, dan koppelen we een adviseur aan u, die u verder helpt […]

Evaluatie Kenniscarrousel

Na de organisatie van de Kenniscarrousel natuurinclusieve landbouw op 30 september jl. hebben we de deelnemers een aantal vragen gesteld ter evaluatie van de organisatie, de kennissessies en de adviseurs. Graag delen we de inzichten met anderen, zodat meer partijen hier hun voordeel mee kunnen doen. Opmerkingen over de workshopbegeleiders De meeste begeleiders waren adviseurs […]