Artikelen door

LAP-voucher

Voor boeren die bereid zijn om een slag naar een meer natuurlijke vorm van landbouw te maken is een gratis voucher beschikbaar. Een specialist van de Landbouw Adviespool helpt je graag verder met bijv. vraagstukken rondom: – Overschakeling naar een andere bedrijfsvorm – Overschakeling naar een ander verdienmodel – Advies omtrent kruidenrijke grasmengsels Mail je […]

Keukentafelgesprek Stikstof

Onder de adviseurs van de Landbouw Adviespool bevindt zich een aantal gecertificeerde stikstofcoaches. Vanuit de Provincie Fryslân hebben we de mogelijkheid gekregen om keukentafelgesprekken aan te bieden op het gebied van stikstof. Over de invulling van die gesprekken is onlangs met de adviseurs druk gebrainstormd. Er is al wel bekend, dat in een middag of […]

Hulp bij het reduceren van stikstof

De Landbouw Adviespool organiseert keukentafelgesprekken voor boeren om hen te ondersteunen bij de strategie om stikstof te verminderen De agrarische ondernemers kennen hun eigen bedrijf het best en kiezen de richting die het beste aansluit bij hun bedrijf. Adviseurs van de Landbouw Adviespool kunnen hierin faciliteren en begeleiden. In verschillende regio’s in Fryslân worden keukentafelbijeenkomsten […]

Deelname aan studiegroepen over natuurinclusieve landbouw

Living Lab Fryslân en de agrarische collectieven in Fryslân starten dit najaar met 2 studiegroepen  vanuit de Landbouw Adviespool (LAP) Fryslân. Wil je met en van collega-agrariërs en experts leren over onderwerpen als kruidenrijk grasland, bodembeheer, optimaliseren van de bedrijfskringloop of de economische aspecten van natuurinclusieve landbouw (NIL), meld je dan aan. Deelname Deelname is […]

Artikel in Magazine Melk van het Noorden

Onlangs stond in magazine Melk van het Noorden een artikel over het onderzoek dat melkveehouders Nanne en Haitse Koopman momenteel doen naar een eventuele omschakeling naar een biologische bedrijfsvoering. Vanuit de Landbouw Adviespool heeft adviseur Kees Water (www.ekopart.nl) de broers geholpen met het doorrekenen van een eventuele transitie.  

Kleiweidesucces mede door inzet van Landbouw Adviespool

Onlangs had adviseur van de Landbouw Adviespool Nico Minnema (Successie Natuurzaken) een mooi succes op de Brandsma’s Pleats in Bolsward. Brandsma had een aanvraag gedaan bij het Boerenexperiment Friese Kleiweide (Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw) voor het inzaaien van kruidenrijk grasland. Deze aanvragen worden ook vanuit de Landbouw Adviespool behandeld. Nico Minnema heeft een advies gegeven, […]

GEZOCHT: Akkerbouwers en melkveehouders in de Fries/Groningse Kleischil voor bodemexperimenten!

Bent u boer in de Fries/Groningse Kleischil en wilt u de bodem op uw bedrijf verbeteren? Denkt u na over het toepassen van nieuwe methoden? Dan is dit uw kans! Laat Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw weten waarmee u wilt experimenteren om te ervaren hoe de bodemweerbaarheid (biologie, fysisch en nutriënten) verandert en wat het effect […]