Begeleiding bij start tuinderij

Vraagstelling

Een beginnend tuinder in de buurt van Drachten vraagt over het opstarten van en de bedrijfsvoering rondom een zelfoogsttuin.

LAP-adviseur Michel Pauluis heeft deze case aangenomen.

 Werkwijze

Met de tuinder is allereerst in maart ’22 een startadviesgesprek van 2,5 uur gehouden. Aan de orde kwamen diverse aspecten met betrekking tot de voorbereidingen voor de start van de tuinderij.

Onderwerpen van het gesprek zijn op systematische wijze aangekaart en betroffen:

 • algemene opzet:
  • aantal deelnemers
  • productie-en leveringsconcepten
  • groeiplannen voor de volgende jaren
 • ontwerp in relatie tot omgeving
  • oriëntatie
  • grondsoort
  • waterpeil
  • aanpalende begroeiïng
  • bebouwing
  • buren
  • oppervlaktewater
  • verdeling van teeltoppervlakken
  • ligging van tunnelkassen
  • overdekte opslag en werkruimte
 • productieplan en teeltplanning
  • teeltkeuze
  • zaai-plant-oogst-schema
  • tuinschema, rekening houdend met vereiste gewasrotatie en mogelijke combinatieteelten

Verder zijn Michel en de tuinder ingegaan op de detaillering van de eerste benodigde voorzieningen en investeringen, zoals de constructie/maat/leverancier van de tunnelkassen en het ontwerp en dimensionering van het irrigatiesysteem.

Na het startgesprek zijn er nog meerdere kortere gesprekken gevoerd tijdens bezoeken over en weer en telefonisch, over de opstart en voortgang, met name over het voorlopige productieplan en de regelgeving rond de tunnelkassen, waar de buren bezwaar tegen maken.

Verwachting is dat er nog een aantal adviesgesprekken zullen volgen om de leerpunten van dit eerste proefjaar goed in beeld te krijgen en te benutten voor het teeltseizoen 2023.

Met name wat teeltplanning betreft is verbetering nodig volgend jaar: een structurele, minder experimentele aanpak.

Concrete adviezen voor de lezer:

 • Denk je erover om een zelfoogsttuin of vergelijkbare onderneming te starten? Vraag dan advies van ervaringsdeskundigen. Zo kun je door hen ervaren ‘leermomenten’ omzeilen.
 • Houd rekening met omgevingsfactoren, voordat je gaat investeren.
 • Maak een teeltplan met een ervaren tuinder en bestel eventueel ook via zijn leveranciers.
 • Investeer in kennis.

22.025/MZ

N.B.: de bij dit artikel geplaatste foto dient enkel ter illustratie en heeft geen connectie met bovengenoemde case.