Hoe kan een grupstal de juiste waardering krijgen?

Na de Kenniscarrousel die we op 30 september jl. organiseerden, ontvingen wij meerdere verdiepende vragen aan onze Landbouw Adviespool. Eén van deze vragen had betrekking op de waardering van een grupstal in de Kringloopwijzer en PlanetProof. Boeren kunnen deze emissiearme stallen niet juist kwijt in deze monitors, ze hebben alleen de mogelijkheid om de stal te waarderen in de categorie Overige stalsystemen, maar dat is een variant met hoge emissies.

De adviesvraag:

Ik heb een grupstal met kettinguitmesterij. De vaste mest gaat buiten op de bult en de gier eronder in de put, dit is een emissiearm stalsysteem. Vaak wordt in onderzoeken naar deze opslag gerefereerd, het is ideaal dat de mest gescheiden wordt. Echter, bij de Kringloopwijzer en PlanetProof van Friesland Campina kan ik mijn stalsysteem niet juist kwijt. Ik heb van meerdere boeren gehoord dat ze hier ook tegenaan lopen. De stal valt dan onder Overige stalsystemen en dat is een variant met hoge emissies. Ik loop eigenlijk overal dood. Het enige advies dat ik heb gekregen is dat ik een proefstalstatus moet aanvragen. Maar dat vind ik vreemd aangezien dit het oudste stalsysteem is dat er is. Hebben jullie misschien een idee hoe dit stalsysteem ook geaccepteerd kan worden?

Antwoord:

De beste RAV-code die kan worden ingevuld is A1.1 dat is één voor een grupstal, al is dat dan gebaseerd op de drijfmestgrup met stalen roosters. Er is geen RAV-code voor grupstallen met vaste mest en die gaat er naar verwachting ook niet meer komen, omdat deze stallen in de toekomst hoogstwaarschijnlijk zullen gaan verdwijnen. Voor een nieuwe RAV-code moet dan onderzoek en metingen gedaan worden en dat is een kostbare zaak en alleen zinvol geacht voor grote groepen stallen.

Van de adviseur: Als hij tot nu toe Overige stalsystemen heeft ingevuld (RAV-code A1.100) dan heeft hij inderdaad een hoge emissiefactor per kg nl. 13 kg. Die van A1.1 is slechts 5,7 kg en dat is de stal met de laagste code die op de hele RAV-lijst staat, dus eigenlijk zo gek nog niet. Maar ik begrijp zijn punt wel, want vaste mest bij de bron scheiden is het allermooist. Let echter wel op: de mesthoop achter de stal is ook een emissie-bron en wordt in de huidige normering (nog) niet meegerekend. Dus dat is mooi meegenomen.

Wat verder natuurlijk van belang is in de daadwerkelijke beperking van de

emissie in de praktijk is de manier van uitrijden van de gier. Als dit onverdund gebeurd dan is de emissie in de praktijk best wel stevig. Dus een goed praktijktip voor deze ondernemer is:

  • Vul RAV-code A1.1 in
  • Wees netjes op je mestvaalt
  • Verdun de gier met royaal water alvorens deze aan te wenden op het grasland

De boer over de LAP:

‘Ik ben heel tevreden over de LAP. Er werd snel gereageerd nadat ik mijn vraag had ingediend, ze pakten snel en serieus de weg naar een antwoord op. Ik werd goed geïnformeerd over welke wegen werden bewandeld om de vraag te beantwoorden. Dus de communicatie en advies was uitstekend. Voor ons als boeren is het best lastig om de weg te vinden binnen alle mogelijkheden en wet- en regelgeving.

Ik zie de LAP als een soort van kennisbank waar ik met mijn vraag terecht kan, het werkt voor mij als een soort van wegwijzer. Er zijn vele belangenorganisaties die aangeven dat ze de boer willen helpen, die ervaring heb ik niet met hen. Mocht ik de volgende keer weer een vraag omtrent dit thema hebben, dan meld ik me weer bij de LAP’.