GEZOCHT: Akkerbouwers en melkveehouders in de Fries/Groningse Kleischil voor bodemexperimenten!

Bent u boer in de Fries/Groningse Kleischil en wilt u de bodem op uw bedrijf verbeteren? Denkt u na over het toepassen van nieuwe methoden? Dan is dit uw kans! Laat Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw weten waarmee u wilt experimenteren om te ervaren hoe de bodemweerbaarheid (biologie, fysisch en nutriënten) verandert en wat het effect is op de opbrengst en kwaliteit van een gewas.

Vorig jaar zijn vier veldexperimenten gestart. Er is ruimte voor nieuwe experimenten in de groeiseizoenen 2023-2024. Rondom een experiment wordt een groep met collega-boeren gevormd en deze krijgen ondersteuning van een begeleider. Experimenten sluiten aan bij het streefbeeld en actieplan voor de Kleischil. De looptijd is maximaal 2 jaar (’23-’24).

Vanuit het Groningse deel van de Kleischil hebben we inmiddels aanmeldingen ontvangen. We zoeken nog boeren in het Friese deel!
Mocht u mee willen doen, laat Harold Martens dan voor 1 februari weten op welke bodemgerelateerde thema’s u ervaring wilt opdoen (maximaal 1 A4). Vol=vol!

Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.