Kenniscarrousel: ûnder de streep

Op dinsdag 11 oktober a.s. organiseert Living Lab Fryslân i.s.m. de Landbouw Adviespool van 9.00 – 14.30 uur een Kenniscarrousel in De Wartenster in Wartena. Een Kenniscarrousel is een kennisdag met een praktische insteek. De aanwezigen krijgen kennis aangereikt, maar gaan waar mogelijk tijdens de workshops ook praktisch aan de slag (denk aan zelf berekeningen maken, etc.).

Het thema van de Kenniscarrousel van dit jaar is Verdienmodellen. Na een algemene, plenaire inleiding gaan we in kleinere groepen in kennissessies en workshops verder aan de slag. We gaan in op mogelijkheden, geven inzicht en inspiratie.

Workshop-aanbod

 1. Nieuwe GLB en eco – regelingen.
  Met medewerking van:

  • Melkveehouder Thom Miedema
  • Provincie Fryslân
  • RVO
  • Alfa Accountants (Akkelien Hettinga)
 2. Hoe kan een emissiearme bedrijfsvoering leiden tot een gunstig verdienmodel?
  Met medewerking van:

 3. Kansen voor de agrarische sector voor het bieden van oplossingen voor klimaat- en andere maatschappelijke uitdagingen. Mét een interessant verdienmodel.
  Met medewerking van:

  • Pieter van der Valk
 4. Hoe zorg ik met een verbeterde marketing- en communicatieaanpak voor meer rendement in mijn extra bedrijfstakken?
  Met medewerking van:

  • Carla Boonstra
 5. Regeneratieve landbouw = lonend. Resultaten en inzichten uit het project ‘Onder de streep’. Kennis- en inspiratiedeling uit de (studie) groep, met o.a. Friese boeren.
  Met medewerking van:

 6. Zelf rekenen aan extensivering. Met medewerking van:

Eén van de workshops van deze dag zal in het teken staan van het project ‘Onder de streep, dit is eerder door een samenwerking met Wij.Land, Living Lab Fryslân, De Natuurverdubbelaars en ALAN Accountants ontstaan. Er hebben al 10 – 15 Friese innovatieve boeren aan dit project meegedaan, waarbij berekend is wat je onder de streep overhoudt als bedrijf wanneer je in verregaande mate natuurinclusieve landbouw toepast. Het doel van dit project is om bedrijfskundig en boekhoudkundig inzichtelijk te maken wat deze manier van landbouw doet met het businessmodel van agrariërs. Er is eind dit jaar ruimte voor meer boeren om aan een studiegroep met dit thema mee te gaan doen.

Verder komt het nieuwe GLB en de Eco-regelingen aan bod. Denk daarnaast aan Bedrijfseconomisch advies, wellicht komt er nog een workshop Marketing (interessant voor boeren die aan huis of via een ander kanaal verkopen) en er komt nog meer. In september volgt duidelijkheid over het gehele programma.

Na de gezamenlijke lunch vinden er nog veldbezoeken met verschillende thema’s plaats bij boeren in de omgeving van Wartena.

Deelname aan studiegroepen

Heb je na deze dag behoefte aan meer verdieping? Dan bieden we de mogelijkheid om je in te schrijven voor verschillende studiegroepen, die vanaf eind 2022 van start gaan.

Aan deze dag zijn voor de aanwezigen geen kosten verbonden. Je kunt nu alvast je plek reserveren, er is plaats voor maximaal 85 deelnemers.