Keukentafelgesprek Stikstof

Onder de adviseurs van de Landbouw Adviespool bevindt zich een aantal gecertificeerde stikstofcoaches. Vanuit de Provincie Fryslân hebben we de mogelijkheid gekregen om keukentafelgesprekken aan te bieden op het gebied van stikstof. Over de invulling van die gesprekken is onlangs met de adviseurs druk gebrainstormd.
Er is al wel bekend, dat in een middag of avond een praktijkvoorbeeld wordt besproken, om vervolgens aan de slag te gaan op het eigen bedrijf. De volgende onderwerpen komen aan bod:
• Bodembeheer
• Stalmaatregelen
• Kringloopwijzer
• Inzicht in wijzigen bedrijfsvoering
• Bemesting
• Voermaatregelen
• Stikstofreductie
• Technische innovaties
Ben je geïnteresseerd in deelname aan een keukentafelgesprek in jouw regio neem dan contact op via info@boerennatuurfryslan.frl of bel rechtstreeks met LAP-coördinator met Martine Hijlkema: 06 2234 9008

Na de gezamenlijke sessie is het mogelijk om op het eigen bedrijf met een stikstofcoach verder te brainstormen. Aan deelname zijn voor de deelnemer geen kosten verbonden.