Gisteren, donderdag 9 juni vierde de organisatie samen met de adviseurspool een feestje in Wommels, op het bedrijf van ‘skriezeboer’ Murk Nijdam. Het eerste jaar van de Landbouw Adviespool (LAP) is nl. bijna voorbij en al 40 boeren zijn afgelopen jaar geholpen met de concretisering van natuurinclusieve landbouw op hun eigen bedrijf. De pool bestaat inmiddels uit 30 onafhankelijke adviseurs. Zij helpen Friese boeren op hun erf met onafhankelijk advies bij de verduurzaming van hun  bedrijfsvoering. De mensen achter Living Lab Fryslân faciliteren de pool.

Projectcoördinator, Martine Hijlkema, van de LAP vertelt:Er komen bij ons diverse vragen van boeren binnen over tal van onderwerpen aangaande NIL. We merken dat boeren echt wel de weg naar meer natuurinclusiviteit willen inzetten, maar gericht, praktisch advies nodig hebben op hun specifieke situatie. De vragen die we binnen krijgen, zijn erg divers van aard, maar het merendeel gaat over de bodem. De boeren zijn gedreven om bijvoorbeeld meer klavers te ontwikkelen of willen meer kruidenrijk grasland om zo een rantsoen te creëren met minder kunstmestgift. Ook biodiversiteit rondom het boerenerf is actueel. Zo is er al een aantal erfbeplantingplannen gemaakt, voor het bevorderen van de biodiversiteit en insecten rondom de boerderij en gebouwen.

LAP-adviseur Christiaan Bondt vertelt: ’Voor een hele grote groep boeren lijkt natuurinclusieve landbouw alsof het heel iets engs is, waar ze eigenlijk niet aan willen beginnen. Met de LAP kunnen we simpel, kort en bondig en met kleine stapjes toch die kant op kunnen komen.
We proberen het behapbaar te maken voor boeren’.

Lees het hele persbericht hier.