LAP-case uitgelicht: verbeteren trapgevoeligheid

Eerder dit jaar kregen wij bij de Landbouw Adviespool de vraag van een melkveehouder, hoe hij de draagkracht van zijn grond zou kunnen verbeteren, zodat zijn vee meer uren zou kunnen weiden. LAP-adviseur Johannes Fopma heeft hierover advies uitgebracht.

Koe, mest, bodem en gewas hebben allemaal invloed op de bedrijfskringloop. Voor dit bedrijf is een radardiagram opgesteld, bestaande uit een set van indicatoren waar een score van 1 tot 5 aan is gegeven. 1 is slecht en 5 is goed. De indicatoren zijn zo gekozen dat ze uiteindelijk allemaal een relatie hebben met de duurzaam boeren. Resultaten uit de kringloopwijzer, kuilanalyse, bodemanalyse, bodem conditiescore, drijfmestanalyse en tijdens het bedrijfsbezoek geïnventariseerde gegevens zijn in het diagram verwerkt. Vervolgens worden er een aantal tips gegeven om nog beter te scoren.

Kort gezegd zijn de tips:

  • meer weiden
  • minder kali in de mest
  • meer vaste mest of bokashi
  • Ca/Mg verhouding herstellen
  • Waterinlopen optimaliseren
  • Diepwortelende gewassen telen
  • Kali in 1e snede verlagen door drijfmest verdelen
  • Storende laag opheffen door woelen met woelpoot

Het hele artikel lees je hier

Loop jij rond met een vraag over jouw boerenbedrijf op het gebied van natuurinclusieve landbouw? En wil je graag onafhankelijk advies? Neem dan contact op met de LAP.