Living Lab Fryslân: ‘Zoeken naar natuurinclusief melkstalsysteem lastig’

Meerdere melkveehouders zijn op zoek naar het best passende natuurinclusieve stalsysteem. Veertien Friese boeren deelden hun ideeën hierover afgelopen jaar. Vanuit Living Lab Fryslân tekende consulent Ysbrand Galama hun bevindingen op.

Welke drijfveer delen deze melkveehouders?

‘Een flink aantal staat voor de uitdaging om nieuw te moeten bouwen. Bijvoorbeeld omdat de stal en stalvloer verouderd zijn. Maar allemaal zijn ze ervan overtuigd dat vaste mest en gier scheiden en apart aanwenden beter is voor het bodemleven dan drijfmest. Bovendien beperkt het primair scheiden van mest en urine de vorming van ammoniak enorm.’

“Je zou wensen dat er vanuit de overheden meer lef wordt getoond richting boeren die willen investeren in nieuwe, veelbelovende stalsystemen.”

Ysbrand Galama, consulent Living Lab Fryslân

Wat is het best passende natuurinclusieve stalsysteem?

‘Die vraag staat nog open. Er zijn verschillende stalvloeren op de markt; dichte betonvloeren of met rubber om over nieuwe of bestaande roostervloeren te leggen. Deze zijn veelbelovend, maar er moet nog veel meer worden getest. Het schort aan kennis en financiële middelen om die kennis uit te breiden en goede ideeën in de praktijk te testen.’

Voldoen de huidige subsidieregelingen niet?

‘Klopt, die zijn veel te complex voor de vragen van deze boeren en sluiten daardoor echt onvoldoende aan op de praktijk. Daarbij speelt dat overheden, die vergunningen moeten afgeven, vaak eerst enthousiast zijn als boeren plannen presenteren om te willen investeren in een meer natuurinclusieve manier van boeren. Maar als puntje bij paaltje komt, worden ze huiverig en houden ze de boot af. Dit type stalbouw past niet in de bekende en geijkte hokjes.

Werkt dat demotiverend?

‘Helaas wel ja. Het motiveert totaal niet om voorloper te zijn op dit gebied als provincies en gemeenten zich zo huiverig opstellen. Je zou wensen dat er vanuit de overheden meer lef wordt getoond om boeren die willen investeren in nieuwe, veelbelovende systemen voor natuur en milieu, de ruimte te bieden.’

Bron: Living Lab Fryslân: ‘Zoeken naar natuurinclusief melkstalsysteem lastig’ – Nieuwe Oogst