Brûsplaksessie: efficiënt met stikstof omgaan

Nu de gasprijzen hoog zijn wordt het economisch nog interessanter om efficiënt
met stikstof om te gaan. Wat zijn de sturingsmechanismen die je als melkveehouder hebt?

Wat komt zoal aan bod:

• Eiwit via voer en eiwit via kunstmest.
• Sturen op eiwit vanuit eigen land.
• Hoe kun je stikstofefficiëntie verbeteren?
• Stikstof over de dam of van eigen land.

De sessie is erop gericht om kennis uit te wisselen en inspiratie op te doen.

Gastsprekers / Inspirators:

• Christiaan Bondt (onafhankelijk adviseur Ruwvoerwinning)
• Boer Menno Bloemhof
• Jelmer Sietzema van Alfa
• Henk Heida van de Koolstofkring

Voor wie?

Friese melkveehouders.

Programma

 

 • 13:00 Aftrap,
  welkom en introductie.
 • 13:05 Informatie en inspiratie Christiaan Bondt,
  incl. 1 á 2 vragen van deelnemers.
 • 13:30 Boer Menno Bloemhof vertelt over zijn praktijkervaring,
  incl. 1 á 2 vragen van deelnemers.
 • 13:40 Jelmer Sijtsma van Alfa vertelt over de financiële kant,
  incl. 1 á 2 vragen van deelnemers.
 • 13:50 Henk Heida van de Koolstofkring geeft praktisch advies
 • 14:00 In dialoog!

Voor wie nog met elkaar in gesprek wil gaan en een vraag wil stellen.

 • 14:30 Samenvatting
 • 14:45 Afsluiting

Aanmelden

Meld je uiterlijk 5 december a.s. hier aan

 

Brûsplaksessie: efficiënt met stikstof omgaan

Nu de gasprijzen hoog zijn wordt het economisch nog interessanter om efficiënt
met stikstof om te gaan. Wat zijn de sturingsmechanismen die je als melkveehouder hebt?

Wat komt zoal aan bod:

• Eiwit via voer en eiwit via kunstmest.
• Sturen op eiwit vanuit eigen land.
• Hoe kun je stikstofefficiëntie verbeteren?
• Stikstof over de dam of van eigen land.

De sessie is erop gericht om kennis uit te wisselen en inspiratie op te doen.

Gastsprekers / Inspirators:

• Christiaan Bondt (onafhankelijk adviseur Ruwvoerwinning)
• Boer Menno Bloemhof
• Jelmer Sietzema van Alfa
• Henk Heida van de Koolstofkring

Voor wie?

Friese melkveehouders.

Programma

 

 • 13:00 Aftrap,
  welkom en introductie.
 • 13:05 Informatie en inspiratie Christiaan Bondt,
  incl. 1 á 2 vragen van deelnemers.
 • 13:30 Boer Menno Bloemhof vertelt over zijn praktijkervaring,
  incl. 1 á 2 vragen van deelnemers.
 • 13:40 Jelmer Sijtsma van Alfa vertelt over de financiële kant,
  incl. 1 á 2 vragen van deelnemers.
 • 13:50 Henk Heida van de Koolstofkring geeft praktisch advies
 • 14:00 In dialoog!

Voor wie nog met elkaar in gesprek wil gaan en een vraag wil stellen.

 • 14:30 Samenvatting
 • 14:45 Afsluiting

Aanmelden

Meld je uiterlijk 5 december a.s. hier aan

 

Brûsplaksessie: efficiënt met stikstof omgaan

Nu de gasprijzen hoog zijn wordt het economisch nog interessanter om efficiënt
met stikstof om te gaan. Wat zijn de sturingsmechanismen die je als melkveehouder hebt?

Wat komt zoal aan bod:

• Eiwit via voer en eiwit via kunstmest.
• Sturen op eiwit vanuit eigen land.
• Hoe kun je stikstofefficiëntie verbeteren?
• Stikstof over de dam of van eigen land.

De sessie is erop gericht om kennis uit te wisselen en inspiratie op te doen.

Gastsprekers / Inspirators:

• Christiaan Bondt (onafhankelijk adviseur Ruwvoerwinning)
• Boer Menno Bloemhof
• Jelmer Sietzema van Alfa
• Henk Heida van de Koolstofkring

Voor wie?

Friese melkveehouders.

Programma

 

 • 13:00 Aftrap,
  welkom en introductie.
 • 13:05 Informatie en inspiratie Christiaan Bondt,
  incl. 1 á 2 vragen van deelnemers.
 • 13:30 Boer Menno Bloemhof vertelt over zijn praktijkervaring,
  incl. 1 á 2 vragen van deelnemers.
 • 13:40 Jelmer Sijtsma van Alfa vertelt over de financiële kant,
  incl. 1 á 2 vragen van deelnemers.
 • 13:50 Henk Heida van de Koolstofkring geeft praktisch advies
 • 14:00 In dialoog!

Voor wie nog met elkaar in gesprek wil gaan en een vraag wil stellen.

 • 14:30 Samenvatting
 • 14:45 Afsluiting

Aanmelden

Meld je uiterlijk 5 december a.s. hier aan

 

Brûsplaksessie: de verwaarding van grasmelk

Wat is de invloed van kruidenrijk gras op de vetzuursamenstelling in de melk, hoe kun je hier als melkveehouder op sturen en hoe kun je deze economisch verwaarden? Dat is de centrale vraag op deze themabijeenkomst.

Gastsprekers / Inspirators:

 • Prof. dr. Ton Baars, ecoloog en landbouwwetenschapper,
  gespecialiseerd in melkkwaliteit en dierenwelzijn.
  Hij vertelt vanuit wetenschappelijk oogpunt over de resultaten van aanpassingen in het
  voerrantsoen op de melkwaarden.
 • Karin van der Toorn, verbonden aan het project Melklab 2.0.
  Zij vertelt over de onderzoeksresultaten van het praktijkonderzoek Melklab 2.0, waarbij
  de invloed van kruidenrijk grasland op de vetzuursamenstelling in de melk werd onderzocht.
 • Hessel Jan Sinnige, namens Zuco Dokkum.
  Hij vertelt vanuit zijn praktijkervaring over het sturen op de vetzuursamenstelling in melk.

Voor wie?

Bent u in uw werk betrokken bij Agro-food? Iedereen; van melkveehouder, docent, beleidsmaker,
onderzoeker of elders werkzaam in de keten is van harte welkom om aan te sluiten.

Programma

 • 9:20 Digitale inloop
 • 19:30 Opening en start programma
  (Living Lab Fryslân)
 • 19:35 Presentatie prof.dr. Ton Baars
  (wetenschappelijke onderbouwing invloed voerrantsoen op melkwaarden)
 • 20:00 Presentatie Karin van der Toorn
  (presentatie praktijkonderzoek Melklab 2.0)
 • 20:25 Presentatie Hessel Jan Sinnige
  (praktijkervaring sturen op vetzuursamenstelling in melk)
 • 20:50 Ruimte voor discussie en interactie
 • 21:15 Einde programma door Catharinus Wierda

Aanmelden

Meld je uiterlijk 3 december a.s. aan via info@livinglabfryslan.frl

Brûsplaksessie: de verwaarding van grasmelk

Wat is de invloed van kruidenrijk gras op de vetzuursamenstelling in de melk, hoe kun je hier als melkveehouder op sturen en hoe kun je deze economisch verwaarden? Dat is de centrale vraag op deze themabijeenkomst.

Gastsprekers / Inspirators:

 • Prof. dr. Ton Baars, ecoloog en landbouwwetenschapper, gespecialiseerd in melkkwaliteit en dierenwelzijn.
  Hij vertelt vanuit wetenschappelijk oogpunt over de resultaten van aanpassingen in het
  voerrantsoen op de melkwaarden.
 • Karin van der Toorn, verbonden aan het project Melklab 2.0.
  Zij vertelt over de onderzoeksresultaten van het praktijkonderzoek Melklab 2.0, waarbij
  de invloed van kruidenrijk grasland op de vetzuursamenstelling in de melk werd onderzocht.
 • Hessel Jan Sinnige, namens Zuco Dokkum.
  Hij vertelt vanuit zijn praktijkervaring over het sturen op de vetzuursamenstelling in melk.

Voor wie?

Bent u in uw werk betrokken bij Agro-food? Iedereen; van melkveehouder, docent, beleidsmaker,
onderzoeker of elders werkzaam in de keten is van harte welkom om aan te sluiten.

Programma

 • 9:20 Digitale inloop
 • 19:30 Opening en start programma
  (Living Lab Fryslân)
 • 19:35 Presentatie prof.dr. Ton Baars
  (wetenschappelijke onderbouwing invloed voerrantsoen op melkwaarden)
 • 20:00 Presentatie Karin van der Toorn
  (presentatie praktijkonderzoek Melklab 2.0)
 • 20:25 Presentatie Hessel Jan Sinnige
  (praktijkervaring sturen op vetzuursamenstelling in melk)
 • 20:50 Ruimte voor discussie en interactie
 • 21:15 Einde programma door Catharinus Wierda

Aanmelden

Meld je uiterlijk 3 december a.s. aan via info@livinglabfryslan.frl