Nieuwe LAP-coördinator stelt zich voor

Sinds kort is het team van de LAP uitgebreid met Martine Hijlkema.  Gerrie Visser is in de afgelopen periode met name bezig geweest met het opbouwen van de LAP en het coördineren van de eerste koppelingen tussen vragenstellers en adviseurs.  Inmiddels zijn we in de uitvoeringsfase beland en neemt Martine het stokje van Gerrie over voor wat betreft het coördineren en koppelen van de vragen van boeren aan de meest geschikte adviseur. Gerrie blijft als projectleider zich inzetten voor een opschaling en een verdere uitbreiding van de LAP.

We hebben een kort interview met Martine gehouden, hieronder stelt ze zich aan u voor:

 1. Naam, en privé situatie
  Martine Hijlkema, 44 jaar, ik ben getrouwd, woon in Tirns en heb 2 dochters van 11 en 13.
 2. Loopbaan
  Als Friese boerendochter weet ik veel over het werken en leven op een melkveebedrijf. Ik ben begonnen bij de Rabobank als assistent agrarische financieringen. Daarna heb ik 10 jaar met veel plezier en passie klanten kunnen helpen als agrarisch adviseur bij een landelijke advies- en accountancy organisatie. Het luisteren naar de vraagstukken welke op dat moment belangrijk zijn voor de ondernemer(s) en hun melkveebedrijf, om daarin mee te denken welke stappen er genomen kunnen worden, om het doel te bereiken, geeft mij energie.
 3. Wat heb jij met natuurinclusieve landbouw?
  Mijn eigen beleving van de natuur en landbouw zit in mijn genen. Opgegroeid op een melkveebedrijf, waar we de koeien buiten lieten grazen, waar ik om de nestbeschermers heen maaide, waar ik jonge haasjes meenam in de tractor om ze later weer vrij te laten en waar ik het 1e kievitsei vond van het dorp.Opgroeien in en met de natuur; dat is wat ik ook mijn kinderen gun.
 4. Pas je dit zelf ook praktisch toe?
  We hebben thuis geen melkveebedrijf meer, maar houden hobbymatig paarden op een klein perceel. Hier houden we bijv. bewust een aantal schapen tussen de paarden, om het grasland te verbeteren.
 5. Wat zie jij bij boeren, loonwerkers en andere aanverwante partijen t.a.v. natuurinclusieve landbouw (NIL)?
  De welwillendheid is er wel, omdat elke boer in en met de natuur werkt. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar doordat het rendement steeds meer onder druk komt te staan door de hoge kostprijs van de melk, voelt NIL bij sommigen als iets wat weer geld kost en weinig oplevert. Daarom zou het wenselijk zijn om de maatregelen mbt tot NIL te concretiseren in opbrengsten.Welke verdienmodel kan men creëren bij welke maatregelen? Er zijn nu verschillende NIL-opbrengsten zoals toeslag op de melkprijs via de melkfabriek, beheerspakketten, CO2 certificaten etc. Maar om je bedrijf in te richten op een verdienmodel berust op toeslagen (NIL opbrengsten) van de overheid, dan moet deze overheid dit wel eerst vastleggen in een langetermijnvisie. Voor de boer is het van belang ook op de lange termijn een goede boterham te blijven verdienen, daar moet met NIL-maatregelen op ingespeeld worden.
 6. Wat valt je op bij je advieswerkzaamheden in ’t veld’?
  Adviseurs hebben op dit moment een hoge werkdruk; de steeds veranderende overheid, nb vergunning, stikstofprobleem, eenzaamheid door corona, liquiditeitsproblemen, noem het maar op. Iedereen werkt in zijn eigen specialisme en doet zijn best om de sector bij te staan en te helpen waar hij/zij kan.
 7. Wat kom jij brengen?
  Ik zal proberen om de juiste koppeling te maken tussen de agrariër en een adviseur uit de Landbouw Adviespool. De specifiek vraag van de agrariër zal bepalen welke adviseur hem/haar zal begeleiden om tot een antwoord op maat te komen.Om op deze manier vragen over NIL concreet te maken en de agrariër verder te helpen op het gebied van natuurinclusieve landbouw, lijkt mij heel zinvol. Het is laagdrempelig en praktisch meteen toepasbaar.
 8. Wat is jouw zienswijze bij het uitvoeren van je nieuwe rol?
  Elke agrariër die we hiermee meer inzicht in NIL kunnen verschaffen en waardoor er daarna ook daadwerkelijk maatregelen worden toegepast op zijn/haar bedrijf is voor mij winst.Mijn motto blijft:
  De betreffende maatregelen moeten win-win moeten zijn; winst voor de natuur maar ook winst voor de ondernemer.
 9. Hoe denk jij dat we de LAP succesvol kunnen maken en een bijdrage kunnen leveren ad versnelling van de transitie?
  Stap voor stap.
  Wij kunnen als LAP veel kennis overbrengen aan de ondernemers. Wij kunnen inzichtelijk maken welke huidige maatregelen en opbrengsten op dit moment actueel zijn voor de ondernemer en zijn gebied. De versnelling van de transitie is ook afhankelijk van de visie van de overheid. Met een duidelijke langetermijnvisie, kunnen NIL-plannen toekomstbestendig worden gemaakt. Het succes is dus altijd afhankelijk van de samenwerking tussen meerdere partijen. Daar ga ik mijn best voor doen!