Terschelling circulair

een kennis- en demonstratieprogramma ontwikkelen
met als hoofdlijn mitigatie en adaptatie van landbouw in een verziltende omgeving in balans met andere watergebruikers met soms beperkte beschikbaarheid en soms overdoses van zoet water