Boer zoekt boer

Speeddate tussen boeren ter bevordering kringlooplandbouw

Studiegroepen natuurinclusieve landbouw

Verdiepingsbijeenkomsten middels 2 studiegroepen op het thema natuurinclusieve/kringlooplandbouw.

Diversiteit in Duurzaam Melken

Door middel van diversiteit in boeren en aanpak richting duurzaamheid te laten zien boeren stimuleren