Boer zoekt boer

Speeddate tussen boeren ter bevordering kringlooplandbouw

Diversiteit in Duurzaam Melken

Door middel van diversiteit in boeren en aanpak richting duurzaamheid te laten zien boeren stimuleren

Studiegroepen natuurinclusieve landbouw

Verdiepingsbijeenkomsten middels 2 studiegroepen op het thema natuurinclusieve/kringlooplandbouw.