Gebiedsproject Pijpkaneel

Pilot dubbeldoelgrond. Ontwikkelen natuurinclusieve landbouw in polder Pijpkaneel door meer grond onder het bedrijf (extensivering)
welke wordt ingezet voor natuur/biodiversiteit