Can-do (onderzoek)

In de regio Noord-Nederland wordt een living lab gecreëerd waarin een interdisciplinair onderzoeksteam samenwerkt met betrokken publieke en private stakeholders.

Landbouwadviespool

Provincie Fryslân ziet het faciliteren van een
onafhankelijk, uitvoeringsgericht en praktisch LAP een meerwaarde voor de primaire sector in haar provincie. De inzet van onafhankelijk landbouwadvies kan bijdragen aan het vergroten van de kennis om de vergroeningseisen bij de
primaire productie te kunnen integreren.

Biologische (land-)bouwen in Fryslân

Studiegroepen voor (potentieel omschakelende) biologische boeren en uitwisseling kennis met onderwijs