Aangepaste machines voor op natter veen

oplossingen en een toekomstbestendige loonwerksector realiseren in het Friese veenweidegebied bij natter veen

Kansen Jerseys en andere veerassen op natter veen

haalbaarheids (en vertrappingschade) onderzoek tot overschakeling op Jerseys/ander vee (doorrekenen) bij nattere veenweide