Kansen Jerseys en andere veerassen op natter veen

haalbaarheids (en vertrappingschade) onderzoek tot overschakeling op Jerseys/ander vee (doorrekenen) bij nattere veenweide

Aangepaste machines voor op natter veen

oplossingen en een toekomstbestendige loonwerksector realiseren in het Friese veenweidegebied bij natter veen