Boerbossen

Multifunctioneel gebruik van productiebossen. Naast de productie van hout, productie van voedsel (fruit, noten, vlees), en verhogen natuurwaarden.

Veggielab

Creëren natuurinclusief verdienmodel door meerwaardecreatie, door middel van het verwerken van producten tot halffabricaat of
eindproduct op het bedrijf.

Melklab 2.0

verbeterd product op de markt, onderzoek naar melksamenstelling in relatie tot bedrijfsvoering