GO-GRASS

Benutten van restromen door van gras papier te maken.

Energie uit hout

Project waarbij het landschapsonderhoud wordt uitgevoerd door externe partij. Van het hout worden pellets gemaakt voor in de pelletkachel.

Composteren op grote schaal

Hoogwaardige regionale verwerking van (overtollig) biomassa met het oog op het verbeteren van de bodem door grote gecertificeerde organisaties.

Composteren op kleine schaal

Hoogwaardig lokaal biomassa verwerken voor verbeteren bodemvruchtbaarheid (bokashi)

Greendeal: Biomassa, fermenteren, groenstations

Wegnemen barrieres biomassa verwerking gericht op verwerking lokaal op erf of perceel en mengen met mest (mestwetgeving).

Blauw afval, groene waarde

Onderzoek naar het gebruik van garnalendoppen in de teelt van bloembollen en pootaardappelen