Vliegende start voor weidevogelbescherming

Monitoring en bescherming weidevogels met drones

Life Project Meadow Birds

Ontwikkeling kerngebieden weidevogels in lower saxony (Duitsland) en Fryslân

Grutsk op ús Greidefûgels

Stimuleren gebruik kruidenrijk grasland door middel van campagne en beschikbaar stellen kruidenrijk graszaad (1ha) voor 300
melkveehouders in Fryslân

Participatieve Beleidsontwikkeling Biodiversiteit (CRANE)

Nieuwe (zelf)sturingsmodellen om knelpunten provinciaal weidevogelbeleid met stakeholders op te lossen en nieuw beleid te toetsen in praktijk

Vogels en Voorspoed Fryslân

Het ontwikkelen en uittesten van economisch inpasbare beweidingsmaatregelen die effectief zijn voor het versterken van de weidevogelmozaïek.