Organisatie

De Landbouw Adviespool (LAP) is in 2021 opgestart en een initiatief van de provinsje Fryslân in samenwerking met Living Lab Fryslân.

De wil om stappen te zetten naar een natuurinclusieve landbouw (NIL) zien wij bij een steeds grotere groep ontstaan. De afgelopen periode hebben we dan ook ervaren dat er steeds meer vragen van individuele / groepen boeren binnenkwamen over de toepassing van NIL op bedrijfsniveau. In de vorm van onafhankelijke kennis op maat, leveren we graag een bijdrage om de transitie te versoepelen en te versnellen.

Inmiddels is er een 20-tal adviseurs aangehaakt die elk vanuit hun eigen expertise advies zonder commercieel oogmerk kunnen geven omtrent verduurzaming in de landbouw.