30 boeren NW Sneek Legean

Status:In ontwikkeling
Trekker:LL, Wetterskip, Provincie Veenweide
Partners:
Looptijd:
Omschrijving:

Toepassen natuurinclusieve maatregelen, inspelen op veenweide problematiek. Hoe kunnen we nu al van start gaan? Welke maatregelen kunnen we toepassen buiten het ANLb