Aangepaste machines voor op natter veen

Status:In uitvoering
Trekker:Cumela, Provincie Fryslân,Veenweide
Partners:Cumela
Looptijd:2019-2020
Omschrijving:

oplossingen en een toekomstbestendige loonwerksector realiseren in het Friese veenweidegebied bij natter veen