Aanpak perceelsemissie akkerbouw

Status:In uitvoering
Trekker:LTO projecten
Partners:Wetterskip Fryslân
Looptijd:2016-2017
Omschrijving:

Ontwikkelen en testen van maatregelen om emmissies van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen.