Akkerbelt

Status:In uitvoering
Trekker:Collectieven
Partners:LNV, BoerenNatuur
Looptijd:2018-2021
Omschrijving:

GLB-pilot gericht op onderzoek naar inpassing van vergroeningsmaatregelen t.o.v. ANLb in akkerbouwgebieden