Biodivers Schier

Status:In uitvoering
Trekker:Boerenbelang
Partners:Louis Bolk Instituut, Provincie, Natuurmonumenten
Looptijd:
Omschrijving:

Doel is om de landbouw op Schier anders in te richten, om zo de stikstofdepositie, en daarmee de kosten voor natuurherstel, te verlagen.