Blauwe diensten

Status:In uitvoering
Trekker:NFW
Partners:Provincie
Looptijd:
Omschrijving:

Regionale oplossingen vinden voor waterissues, bijdragen aaan KRW en DAW. Specifiek wordt er gewerkt aan het vasthouden van water op hogere
zandgronden.