Bodem APK- Veenweide

Status:In uitvoering
Trekker:LTO projecten
Partners:CLM, WUR, LBI, Aequator
Looptijd:2019-2021
Omschrijving:

Project gericht op duurzaam bodembeheer om te
komen tot betere waterkwaliteit en kwantiteit en een duurzame bedrijfsvoering in het veenweidegebied van Fryslân