Bodem in Balans

Status:In ontwikkeling
Trekker:Living Lab
Partners:Staatsbosbeheer, Bakker Advies, Groeibalans, Friesch Grondbezit
Looptijd:2019-2022
Omschrijving:

Netwerk gericht op praktische tools om bodemkwaliteit te verbeteren voor boer, verpachter en natuurbeheerder