Boeren meten water Noord Nederland

Status:In ontwikkeling
Trekker:LTO projecten, Accacia Water
Partners:TWTG, Wetterskip Fryslân, Waterschap Noorderzijlvest
Looptijd:2019-2021
Omschrijving:

Meten en verzamelen van informatie over grondwater door boeren in verziltingsgebieden