Boomwal als apotheek

Status:In uitvoering
Trekker:Stichting Wâldfrucht
Partners:VANLA, HVHL, Nordwin, LBF
Looptijd:2020-2022
Omschrijving:

Aanplanten multifuncionele bomen en struiken in boomwallen, die naast een positief effect op biodiversiteit ook een positief effect hebben op
koegezondheid.