Duurzaam bodembeheer uitbreiding strorijke stalmest

Status:
Trekker:HVHL
Partners:Ecolan Agro-agenda
Looptijd:
Omschrijving:

Doel van dit project is het verkrijgen van inzicht in het meerjarige effect van het niet onderwerken van strorijke stalmest op de bodemkwaliteit, nutriëntenemissie en bovengrondse biodiversiteit
in de akkerbouw op klei- en zavelbodems