Fjildlab scheiden urine en feces

Innovaties op het gebied van mestscheiding in de stal en het verbeteren van de nutriëntenkringloop. Scheiden van urine en feces snijdt aan meerdere kanten: namelijk het verlagen van stikstofemissies en methaan, behoud van nutriënten in meststoffen