Fjildlab scheiden urine en feces

terug naar project overzicht

Status:In ontwikkeling
Laatste update:1 juli 2022
Trekker:HVHL
Partners:Veehouders
Looptijd:2020
Omschrijving:

Innovaties op het gebied van mestscheiding in de stal en het verbeteren van de nutriëntenkringloop. Scheiden van urine en feces snijdt aan meerdere kanten: namelijk het verlagen van stikstofemissies en methaan, behoud van nutriënten in meststoffen