Foarútbuorkje mear mei minder

Status:In uitvoering
Trekker:DLV
Partners:HVHL, Living Lab
Looptijd:
Omschrijving:

Project gericht op verminderen externe inputs en emissies zonder verlies in productie en opbrengst. Werken op bedrijf aan kringlooplandbouw