Gebiedsproject Harich Elahuzen

Status:In ontwikkeling
Trekker:LL, Wetterskip, provincie
Partners:
Looptijd:
Omschrijving:

uitwerken van een plan voor natuurinclusieve landbouw voor dit gebied op basis van de ambities van de boeren