Hoe? Zo!

Status:In uitvoering
Trekker:Collectief NFW, Midden- en West Groningen
Partners:Aequator, gebiedspartijen
Looptijd:
Omschrijving:

Een methodiek ontwikkelen voor optimale sturing van GLB-vergroeningsmaatregelen op boerenbedrijven. GLB-pilot