Hoe? Zo!

terug naar project overzicht

Status:In uitvoering
Laatste update:1 juli 2022
Trekker:Collectief NFW, Midden- en West Groningen
Partners:Aequator, gebiedspartijen
Looptijd:
Omschrijving:

Een methodiek ontwikkelen voor optimale sturing van GLB-vergroeningsmaatregelen op boerenbedrijven. GLB-pilot