Humusacademie 2020-2024

Status:In ontwikkeling
Trekker:SPNA, HVHL
Partners:
Looptijd:
Omschrijving:

Het doel is de verbetering van de kwaliteit van de Friese akkerbouw bodems door middel van verhoging van het humusgehalte en anderszins begeleiding van de telers in behoud en verbetering van bodemkwaliteit