Integraal bodemproject

Status:In ontwikkeling
Trekker:Louis Bolk Instutuut
Partners:6 boeren Veenweide
Looptijd:2020-2023?
Omschrijving:

6 boeren verspreid over veengebied willen teruggang van opbrengsten pareren door aan bodem te gaan werken