Kansen Jerseys en andere veerassen op natter veen

Status:In uitvoering
Trekker:Provincie Fryslân/Veenweide
Partners:
Looptijd:2019-2020
Omschrijving:

haalbaarheids (en vertrappingschade) onderzoek tot overschakeling op Jerseys/ander vee (doorrekenen) bij nattere veenweide