Landbouwadviespool

terug naar project overzicht

Status:In ontwikkeling
Laatste update:1 juli 2022
Trekker:Provincie Fryslân tot aan opdrachtverstrekking
Partners:
Looptijd:2021-2025
Omschrijving:

Provincie Fryslân ziet het faciliteren van een
onafhankelijk, uitvoeringsgericht en praktisch LAP een meerwaarde voor de primaire sector in haar provincie. De inzet van onafhankelijk landbouwadvies kan bijdragen aan het vergroten van de kennis om de vergroeningseisen bij de
primaire productie te kunnen integreren.