Meerwaarde voor de bioboer

Status:In uitvoering
Trekker:HVHL
Partners:Nordwin, FBBF, melkveehouders
Looptijd:2018-2020
Omschrijving:

Het project richt zich op het laten zien van de meerwaarde van biologische landbouw door het inzichtelijk maken van effect van biologische integrale systeemaanpak op onze leefomgeving aan
te tonen.