Meerwaarde voor de bioboer

Het project richt zich op het laten zien van de meerwaarde van biologische landbouw door het inzichtelijk maken van effect van biologische integrale systeemaanpak op onze leefomgeving aan
te tonen.