Molke fan ‘e takomst

Status:In uitvoering
Trekker:De Skans
Partners:Living Lab, HVHL, E.M. Agriton BV
Looptijd:2019-2021
Omschrijving:

Onderzoek naar een volledig zelfvoorzienend (grondgebonden) melkveebedrijf, gericht op meerwaardecreatie en low input (verdienmodel).