Nadere verkenning leverbot bij vernatting

terug naar project overzicht

Status:In uitvoering
Laatste update:1 juli 2022
Trekker:Provincie Fryslân/veenweide
Partners:Wetterskip
Looptijd:2019-2020
Omschrijving:

onderzoek naar evt. toename leverbotbesmetting, salmonella bij vernatting veenweiden