Nadere verkenning leverbot bij vernatting

Status:In uitvoering
Trekker:Provincie Fryslân/veenweide
Partners:Wetterskip
Looptijd:2019-2020
Omschrijving:

onderzoek naar evt. toename leverbotbesmetting, salmonella bij vernatting veenweiden