Nadere verkenning stabiliteit veenoevers bij vernatting

Status:In uitvoering
Trekker:Provincie Fryslân/veenweide
Partners:Wetterskip
Looptijd:2019-2020
Omschrijving:

onderzoek/inzicht in oorzaken en oplossingen afkalving veenoevers bij vernatting (haalbaarheid stabiele en natuurlijke oevers)