Natuurinclusieve landbouw in het onderwijs

Status:In ontwikkeling
Trekker:Van Hall larenstein
Partners:Nordwin College
Looptijd:
Omschrijving:

ontwikkelen lesmateriaal, bijscholing docenten, demobedijven