Natuurinclusieve melkveestal

Status:Afgerond
Trekker:BoerenVerstand
Partners:Living Lab, Agroagenda
Looptijd:
Omschrijving:

Ontwikkelen natuurinclusief stalsysteem gericht op scheiden mest en urine, gebruik maken van stro als strooisel