Participatieve Beleidsontwikkeling Biodiversiteit (CRANE)

Status:In uitvoering
Trekker:Overheden in Spanje, Belgiê, Roemeniê, Ierland
Partners:Belangengroepen
Looptijd:
Omschrijving:

Nieuwe (zelf)sturingsmodellen om knelpunten provinciaal weidevogelbeleid met stakeholders op te lossen en nieuw beleid te toetsen in praktijk