Participatieve Beleidsontwikkeling Biodiversiteit (CRANE)

Nieuwe (zelf)sturingsmodellen om knelpunten provinciaal weidevogelbeleid met stakeholders op te lossen en nieuw beleid te toetsen in praktijk